Chính sách bảo mật

Cam kết của chúng tôi về bảo mật hoàn toàn những thông tin và dữ liệu cho những người tham gia vào trang web hợp lý theo các qui định Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cùng các qui định của pháp luật có liên quan. Nội dung của trang chính sách bảo mật thông tin của cá nhân nêu tóm gọn các hình thức thông tin nào mà Quán chúng tôi thu thập được thông qua trang web của chúng tôi, cách mà chúng tôi sẽ điều hành và sử dụng dữ liệu. Trong nội dung trang này còn nhắc tới các quyền mà bạn thừa hưởng liên quan đến vấn đề thông tin dữ liệu và dịch vụ bạn cần để liên lạc với chúng tôi.

Thông tin cá nhân và cách thức sử dụng

Một vài dữ liệu cá nhân được thu thập lại khi bạn đăng ký, bao gồm số điện thoại (kể cả số điện thoại di động), họ tên/ tên riêng, địa chỉ liên hệ đường, phường, thành thị, bang/tỉnh, mã vùng/ mã bưu điện, quốc gia, tên sử dụng liên lạc trên mạng, địa chỉ email, tuổi tác, giới tính, tình trạng hôn nhân gia đình và cùng với đó bao gồm các thông tin khác nữa như mối quan tâm, sở thích, v.V

Tại đây chúng tôi luôn đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn chỉ được thu thập lúc bạn tình nguyện cung cấp các thông tin hợp lệ cho việc đăng ký vào trang web của chúng tôi. Vấn đề này có nghĩa rằng các bạn đã nắm được thông tin tin rõ ràng về doanh nghiệp các thông tin và dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích gì và chúng tôi cũng đã hỏi các bạn có đồng ý với quyền sử dụng thông tin. Lúc bạn cung cấp thông tin cá nhân trên website của chúng tôi đồng nghĩa là bạn đang chia sẻ dữ liệu cá nhân của các bạn cho chúng tôi, trừ khi có thông tin cụ thể khác. Bên cạnh đó, 1 số hoạt động do đặc thù của chúng tôi, sẽ dẫn tới vấn đề thông tin cá nhân của các bạn bị tiết lộ ra ngoài web khác.

An ninh mạng và bảo mật thông báo

Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn hợp lý với mục đích bảo vệ an toàn cho các thông tin cá nhân của bạn, sau đó yêu cầu nhà khai thác dữ liệu thực hiện tương tự. Biện pháp phòng ngừa: Ngoài người quản trị website Sumosushibar.com.vn.com hoặc cá nhân được ủy quyền khác ra thì bạn là người độc nhất được truy cập đến thông tin cá nhân của mình . Việc đăng ký của bạn sẽ được bảo mật bằng mật khẩu để bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Chúng tôi khuyên bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ người nào và chúng tôi cũng sẽ không bao giờ hỏi bạn về mật khẩu thông qua email, điện thoại hay một hình thức nào khác.

Sẽ rất khó có thể bảo đảm an toàn 100% cho thông tin khi được đưa lên internet. Mặc dù chúng tôi sẽ hết sức cố gắng để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của các bạn trên hệ thống của chúng tôi nhưng chúng tôi có thể không thể đảm bảo hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin, và bạn phải tự chịu rủi ro.

Chúng tôi sử dụng thông tin với mục đích:

Để giải đáp những thắc mắc của bạn, khi bạn có bất cứ nghi vấn nào (Như cách thức tổ chức, cách thức tham gia, thể lệ của chương trình hoặc với nhà sản xuất của doanh nghiệp các bạn hãy liên lạc với chúng tôi thông qua những thông tin từ chúng tôi được chúng tôi cung cấp/ khu vực riêng trên website. Khi đó chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn đã cung cấp với mục đích là trả lời về những khúc mắc của các bạn. Trong một số trường hợp, Nếu cần thiết thì chúng tôi sẽ chia sẻ các quyền sử dụng những dữ liệu thông tin cá nhân của các bạn cho thành viên, các tổ chức khác thuộc về doanh nghiệp FrieslandCampina, hay là các nhà khai thác dữ liệu được nêu tại mục 3 sau đây.

Khi các bạn tham gia vào trang web Sumosushibar.com.vn.com chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân được bạn cung cấp khi đăng ký tham gia với mục tiêu quản lý điều hành và cải tiến website, tăng cường một lợi ích cho người sử dụng và sử dụng các dịch vụ cũng như sản phẩm của chúng tôi.

Trang web Sumosushibar.com.vn.com cũng có thể do bên thứ 3 đứng ra đại diện khai thác và tổ chức quản lý điều hành dữ liệu khi bên thứ 3 đã có sự cho phép của chúng tôi (xem mục Nhà khai thác dữ liệu).

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập để báo cho các bạn về những sản phẩm và dịch vụ từ doanh nghiệp chúng tôi hay các công ty đối tác sản xuất, hay là để đưa ra ý kiến về dịch vụ hay sản phẩm cùng nhà tiềm năng mới với khoảng thời gian rất dài. Nếu như bạn đồng ý, chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu chung hoặc có thể chuyển tới đơn vị đối tác khác thuộc tập đoàn donh nghiệp FrieslandCampina và các bên đối tác khác, là bên đối tác có thể gửi đến cho bạn nội dung chào mời về sản phẩm và dịch vụ bất kỳ của công ty họ khi chúng tôi đã thu thập được thông tin của bạn.

Đơn vị xử lý dữ liệu (Nhà khai thác dữ liệu)

Sẽ có lúc chúng tôi liên kết với bên thứ ba để khai thác hoặc Phân tích dữ liệu mà chúng tôi đã thu nhận từ các trang web của chúng tôi, sẽ có cả thông tin của các bạn. Các đối tác và dịch vụ của bên thứ 3 đã được ràng buộc rõ ràng về mục đích sử dụng thông tin do bên chúng tôi chỉ định.

Không những thế, chúng tôi có thể bật mí thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau

Ngoài ra chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba nếu như bạn đồng ý. Ví dụ, Chúng tôi có thể dùng dữ liệu đã có về bạn (như những mối quan hệ hay sở thích mà bạn đã trình bày) để xác định xem liệu bạn có thể để ý đến những sản phẩm hay dịch vụ của một bên thứ ba cụ thể nào không.

Và chúng tôi cũng có thể đưa thông tin cá nhân của bạn trong trường hợp có sự yêu cầu của pháp luật, hay có sự yêu cầu của từ các cơ quan chính phủ hay chúng tôi cho rằng điều đó là cần thiết. Với mục đích duy nhất là tuân theo pháp luật hoặc theo trình tự của pháp luật; nhằm kiểm soát tài sản, an ninh của công ty đối tác, bào vệ an toàn cho bạn.

Chúng tôi có thể bật mí và chuyển thông tin cá nhân của bạn tới 1 bên thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ tài sản của chúng tôi.

Quyền lợi của bạn

Quyền khai thác thông tin cá nhân của bạn khi đã có sự đồng ý của bạn.

Các bạn cũng có thể xóa và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn bất kỳ khi nào nhằm bảo đảm hoặc bảo mật các thông tin cá nhân của bạn cung cấp cho chúng tôi là chuẩn xác và phù hợp.

Ngay khi bạn đăng ký tham gia, bạn cùng với tên truy cập thì có thể sử dụng tất cả dịch vụ và sản phẩm.

Công ty TNHH SOMOSUSHIBAR

Email: lienhe.sumosushibar@yahoo.com
Website:https://sumosushibar.com.vn.